روی خط خبر

موضوع: تازه ترین های باشگاه استقلال منبع: مشرق نیوز
امتیاز: 5 5

خبر "قرعه‌کشی بیست‌ودومین دوره لیگ برتر برگزار شد/ آغاز لیگ با دربی پرتغالی‌ها در آزادی + برنامه کامل" از منبع مشرق نیوز درتاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ مربوط به تیم استقلال با موضوع news-تازه ترین های باشگاه استقلال منتشر شد.

قرعه‌کشی بیست‌ودومین دوره لیگ برتر برگزار شد/ آغاز لیگ با دربی پرتغالی‌ها در آزادی + برنامه کامل

قرعه کشی فصل بیست و دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد و ۱۶ تیم لیگ برتری برنامه خود را برای این فصل دانستند.

به گزارش مشرق،مراسم قرعه کشی بیست ودومین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۸ امروز (دوشنبه) در هتل اوین تهران آغاز شد.استقلال، پرسپولیس، سپاهان اصفهان، گل گهر سیرجان، فولاد خوزستان، مس رفسنجان، ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم اراک، پیکان، صنعت نفت آبادان، هوادار، نساجی مازندران، تراکتور تبریز، نفت مسجدسلیمان، ملوان بندر انزلی و مس کرمان ۱۶ تیم حاضر در لیگ بیست ودوم هستند.مراسم قرعه کشی پس از صحبت های میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال و سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ آغاز و سپس با کمک ابراهیم میرزاپور و محمدرضا مهدوی انجام شد. برنامه کامل مسابقات در نیم فصل اول مسابقات به شرح زیر است:هفته اولفولاد خوزستان - صنعت نفت آباداننفت مسجدسلیمان - مس کرمانآلومینیوم اراک - هواداراستقلال - سپاهان اصفهاننساجی مازندران - مس رفسنجانگل گهر سیرجان - تراکتور تبریزذوب آهن اصفهان - پرسپولیسپیکان - ملوان بندر انزلیهفته دومصنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراکمس کرمان - پیکانهوادار - نفت مسجدسلیمانسپاهان اصفهان - نساجی مازندرانپرسپولیس - فولاد خوزستانملوان بندر انزلی - استقلالمس رفسنجان - گل گهر سیرجانتراکتور تبریز - ذوب آهن اصفهانهفته سومهوادار - صنعت نفت آباداناستقلال - مس کرمانآلومینیوم اراک - پرسپولیسنفت مسجدسلیمان - پیکانگل گهر سیرجان - سپاهان اصفهاننساجی مازندران - ملوان بندر انزلیفولاد خوزستان - تراکتور تبریزذوب آهن اصفهان - مس رفسنجانهفته چهارمپرسپولیس - صنعت نفت آبادانمس کرمان - گل گهر سیرجانمس رفسنجان - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - استقلالسپاهان اصفهان - فولاد خوزستانپیکان - نساجی مازندرانتراکتور تبریز - هوادارذوب آهن اصفهان - ملوان بندر انزلیهفته پنجمصنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیماننساجی مازندران - مس کرمانآلومینیوم اراک - تراکتور تبریزذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهانفولاد خوزستان - مس رفسنجاناستقلال - پیکانهوادار - پرسپولیسگل گهر سیرجان - ملوان بندر انزلیهفته ششمتراکتور تبریز - صنعت نفت آبادانمس کرمان - ذوب آهن اصفهانسپاهان اصفهان - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - پرسپولیساستقلال - نساجی مازندرانملوان بندر انزلی - فولاد خوزستانمس رفسنجان - هوادارپیکان - گل گهر سیرجانهفته هفتمصنعت نفت آبادان - مس رفسنجانفولاد خوزستان - مس کرمانآلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلینساجی مازندران - نفت مسجدسلیمانهوادار - سپاهان اصفهانگل گهر سیرجان - استقلالپرسپولیس - تراکتور تبریزذوب آهن اصفهان - پیکانهفته هشتمملوان بندر انزلی - صنعت نفت آبادانمس کرمان - هوادارپیکان - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - گل گهر سیرجانسپاهان اصفهان - پرسپولیسنساجی مازندران - ذوب آهن اصفهاناستقلال - فولاد خوزستانمس رفسنجان - تراکتور تبریزهفته نهمصنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهانآلومینیوم اراک - مس کرمانتراکتور تبریز - نفت مسجدسلیمانگل گهر سیرجان - نساجی مازندرانفولاد خوزستان - پیکانذوب آهن اصفهان - استقلالهوادار - ملوان بندر انزلیپرسپولیس - مس رفسنجانهفته دهمصنعت نفت آبادان - مس کرماناستقلال - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - مس رفسنجانسپاهان اصفهان - تراکتور تبریزنساجی مازندران - فولاد خوزستانپیکان - هوادارملوان بندر انزلی - پرسپولیسگل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهانهفته یازدهمصنعت نفت آبادان - پیکانپرسپولیس - مس کرمانآلومینیوم اراک - نساجی مازندرانذوب آهن اصفهان - نفت مسجدسلیمانمس رفسنجان - سپاهان اصفهانفولاد خوزستان - گل گهر سیرجانهوادار - استقلالتراکتور تبریز - ملوان بندر انزلیهفته دوازدهمنساجی مازندران - صنعت نفت آبادانمس کرمان - مس رفسنجانذوب آهن اصفهان - آلومینیوم اراکنفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستانملوان بندر انزلی - سپاهان اصفهاناستقلال - پرسپولیسگل گهر سیرجان - هوادارپیکان - تراکتور تبریزهفته سیزدهمصنعت نفت آبادان - استقلالتراکتور تبریز - مس کرمانآلومینیوم اراک - گل گهر سیرجانسپاهان اصفهان - نفت مسجدسلیمانهوادار - نساجی مازندرانفولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهانمس رفسنجان - ملوان بندر انزلیپرسپولیس - پیکانهفته چهاردهمذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادانمس کرمان - ملوان بندر انزلینفت مسجدسلیمان - آلومینیوم اراکپیکان - سپاهان اصفهاننساجی مازندران - تراکتور تبریزفولاد خوزستان - هواداراستقلال - مس رفسنجانگل گهر سیرجان - پرسپولیسهفته پانزدهمصنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجانمس کرمان - سپاهان اصفهانآلومینیوم اراک - فولاد خوزستانملوان بندر انزلی - نفت مسجدسلیمانپرسپولیس - نساجی مازندرانتراکتور تبریز - استقلالهوادار - ذوب آهن اصفهانمس رفسنجان - پیکانطبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، هفته اول مسابقات لیگ برتر از ۲۱ مرداد ماه آغاز خواهد شد. تقابل استقلال و سپاهان در هفته اول که هر دو این فصل از مربیان پرتغالی بهره می برند، از جمله نکات جالب مسابقات این فصل است. همچنین دربی پایتخت در هفته دوازدهم برگزار می شود.

آخرین اخبار باشگاه استقلال، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و استقلال آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم استقلال در حوزه news-تازه ترین های باشگاه استقلال، نشر خبر " قرعه‌کشی بیست‌ودومین دوره لیگ برتر برگزار شد/ آغاز لیگ با دربی پرتغالی‌ها در آزادی + برنامه کامل از منبع مشرق نیوز. "

اخبار گوناگون

× ×