روی خط خبر

موضوع: تازه ترین های باشگاه استقلال منبع: طرفداری
امتیاز: 5 5

خبر "برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ آزادگان" از منبع طرفداری درتاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ مربوط به تیم استقلال با موضوع news-تازه ترین های باشگاه استقلال منتشر شد.

برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ آزادگان

برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ دسته اول باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.به گزارش طرفداری و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:هفته بیست و یکمدوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰آرمان گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام علی(ع) سیرجانرایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت ۲۰- ورزشگاه هفتم تیر بابلفجر شهید سپاسی شیراز- مس کرمان - ساعت ۲۰- ورزشگاه پارس شیرازشاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهرهوادار تهران -خوشه طلایی ساوه- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهرشهرداری آستارا- بادران تهران - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشتگل ریحان البرز- چوکا تالش - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرجخیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباداستقلال خوزستان- استقلال ملاثانی- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه تختی اهوازهفته بیست و دومشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰پارس جنوبی جم -فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت۲۰- ورزشگاه تختی جمقشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر – ساعت۲۰- ورزشگاه پارس شیرازخوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه متعاقباً اعلام ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی انزلیدوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰آرمان گهر سیرجان- استقلال خوزستان – ساعت۱۹:۴۵ - ورزشگاه امام علی سیرجاناستقلال ملاثانی- شهرداری آستارا – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه تختی اهوازبادران تهران- هوادار تهران – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه قوامین تهرانچوکا تالش- رایکا بابل – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشتنود ارومیه- مس کرمان– ساعت۲۰:۴۵ - ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.هفته بیست و سومشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰مس کرمان - خوشه طلایی ساوه– ساعت۱۹:۵۰ - ورزشگاه امام علی کرمانرایکا بابل -آرمان گهر سیرجان – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه هفتم تیر بابلفجرشهید سپاسی شیراز- بادران تهران – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه پارس شیرازشاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهرخیبر خرم آباد- قشقایی شیراز – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم آباداستقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی اهوازهوادار تهران -چوکا تالش – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه شهداء اسلامشهرشهرداری آستارا- نود ارومیه – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشتگل ریحان البرز- استقلال ملاثانی – ۲۰:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرجهفته بیست و چهارمجمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰قشقایی شیراز- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه پارس شیرازرایکا بابل- استقلال خوزستان - ساعت ۱۹:۲۵ – ورزشگاه هفتم تیر بابلخوشه طلایی ساوه- شهرداری آستارا - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلامبادران تهران- گل ریحان البرز - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه قوامین تهرانچوکا تالش- مس کرمان - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشتآرمان گهر سیرجان- خیبرخرم آباد- ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه امام علی سیرجانپارس جنوبی جم- هوادار تهران - ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه تختی جماستقلال ملاثانی- نود ارومیه - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه تختی اهوازشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ملوان بندرانزلی- شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه تختی انزلیهفته بیست و پنجمچهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰نود ارومیه- خوشه طلایی ساوه - ساعت و ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود.فجرشهید سپاسی شیراز- استقلال ملاثانی - ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه پارس شیرازخیبر خرم آباد- رایکا بابل - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی خرم آبادهوادار تهران -آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه شهدا اسلامشهرشهرداری آستارا- چوکا تالش - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشتمس کرمان- قشقایی شیراز - ساعت ۲۰– ورزشگاه امام علی کرماناستقلال خوزستان- پارس جنوبی جم - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه تختی اهوازپنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰گل ریحان البرز- ملوان بندرانزلی ساعت ۱۹:۳۰—ورزشگاه انقلاب کرجشاهین شهرداری بوشهر- بادران تهران – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

آخرین اخبار باشگاه استقلال، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و استقلال آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم استقلال در حوزه news-تازه ترین های باشگاه استقلال، نشر خبر " برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ آزادگان از منبع طرفداری. "

اخبار گوناگون

× ×