روی خط خبر

موضوع: تازه ترین های باشگاه استقلال منبع: طرفداری
امتیاز: 5 5

خبر "مرحله‌ گروهی لیگ قهرمانان آسیا زیر ذره‌ بین طرفداری" از منبع طرفداری درتاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ مربوط به تیم استقلال با موضوع news-تازه ترین های باشگاه استقلال منتشر شد.

مرحله‌ گروهی لیگ قهرمانان آسیا زیر ذره‌ بین طرفداری

در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021، تراکتور، استقلال، فولاد و پرسپولیس به عنوان نمایندگان کشورمان حضور داشتند که تراکتور، استقلال و پرسپولیس توانستند به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کنند که پس از سال های 2010، 2012، 2017 و 2018 پنجمین سالی است که سه تیم از نماینده های کشورمان با عبور از مرحله گروهی به یک هشتم نهایی صعود می کنند.به گزارش طرفداری، به بهانه به اتمام رسیدن مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021، به بررسی عملکرد کلی تیم های ایرانی در تاریخ مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پرداختیم. (در سال 2009 الشارجه امارات و در سال 2020 الهلال عربستان در اواسط دور گروهی از جدول مسابقات کنار گذاشته شدند اما نتایج بازی های این دو تیم مقابل تیم های ایرانی در این آمارها محاسبه شده است)باسابقه ترین تیم های مرحله گروهیسپاهان اصفهان، 12 دوره حضور، 72 بازیاستقلال تهران، 12 دوره حضور، 67 بازیپرسپولیس تهران، 10 دوره حضور، 56 بازیبیشترین امتیاز در تاریخ مرحله گروهیسپاهان اصفهان، کسب 109 امتیاز در 72 بازیاستقلال تهران، کسب 104 امتیاز در 67 بازیپرسپولیس تهران، کسب 98 امتیاز در 56 بازیبیشترین صعود از مرحله گروهیپرسپولیس تهران، 7 صعود در 10 حضور - استقلال تهران، 7 صعود در 12 حضورذوب آهن اصفهان، 5 صعود در 7 حضوربیشترین صدرنشینی در مرحله گروهیذوب آهن اصفهان، 4 صدرنشینی در 7 حضور - پرسپولیس تهران، 4 صدرنشینی در 10 حضورسپاهان اصفهان و استقلال تهران، 3 صدرنشینی در 12 حضوربیشترین حذف از مرحله گروهیسپاهان اصفهان، 9 حذف در 12 حضوراستقلال تهران، 5 حذف در 12 حضورتراکتور تبریز، 4 حذف در 6 حضوربیشترین برد در تاریخ مرحله گروهیسپاهان اصفهان، کسب 32 برد در 72 بازیپرسپولیس تهران، کسب 29 برد در 56 بازیاستقلال تهران، کسب 27 برد در 67 بازیبیشترین باخت در تاریخ مرحله گروهیسپاهان اصفهان، 27 باخت در 72 بازیتراکتور تبریز، 17 باخت در 36 بازیاستقلال تهران، 17 باخت در 67 بازیبیشترین گل زده در تاریخ مرحله گروهیسپاهان اصفهان، 108 گل زده در 72 بازیاستقلال تهران، 103 گل زده در 67 بازیپرسپولیس تهران، 85 گل زده در 56 بازیبیشترین گل خورده در تاریخ مرحله گروهیسپاهان اصفهان 90 گل خورده در 72 بازیاستقلال تهران 72 گل خورده در 67 بازیپرسپولیس تهران 58 گل خورده در 56 بازیبهترین عملکرد مرحله گروهی در یک دورهپاس تهران، کسب 16 امتیاز (5برد و 1 مساوی، 12گل زده و 4 گل خورده) در سال 2005پرسپولیس تهران، کسب 15 امتیاز (5 برد و 1 باخت، 14 گل زده و 5 گل خورده) در سال 2020فولاد خوزستان، کسب 14 امتیاز در سال 2014 (4 برد و 2 مساوی، 11گل زده و 3 گل خورده) و ذوب آهن اصفهان، کسب 14 امتیاز در سال 2016 (4 برد و 2 مساوی، 12گل زده و 2 گل خورده)بیشترین برد مرحله گروهی در یک دورهپاس تهران، کسب 5 برد در سال 2005 - پرسپولیس تهران، کسب 5 برد در سال 2021سپاهان اصفهان، کسب 4 برد در سال های 2004، 2007، 2011 و 2012 - ذوب آهن اصفهان، کسب 4 برد در سال های 2010، 2011 و 2016 - پرسپولیس تهران، کسب 4 برد در سال های 2015 و 2018 - استقلال تهران، کسب 4 برد درسال 2013 - فولاد خوزستان، کسب 4 برد در سال 2014 - تراکتور تبریز، کسب 4 برد در سال 2016ضعیف ترین عملکرد مرحله گروهی در یک دورهپدیده مشهد، کسب 1 امتیاز (1 مساوی و 5 باخت، 0 گل زده و 8 گل خورده) در سال 2020تراکتور تبریز، کسب 2 امتیاز (2 مساوی و 4 باخت، 2 گل زده و 10 گل خورده) در سال 2018سپاهان اصفهان، کسب 3 امتیاز (1 برد و 5 باخت، 2 گل زده و 11 گل خورده) در سال 2016کمترین برد مرحله گروهی در یک دورهپدیده مشهد، 0 برد در سال 2020تراکتور تبریز، 0 برد در سال 2018استقلال تهران، 0 برد در سال 2009بیشترین گل زده مرحله گروهی در یک دورهسپاهان اصفهان 15 گل زده در سال 2004پرسپولیس و استقلال تهران 14 گل زده در سال 2021کمترین گل زده مرحله گروهی در یک دورهپدیده مشهد 0 گل زده در سال 2020فولاد خوزستان 2 گل زده در سال 2015، سپاهان اصفهان 2 گل زده در سال 2016 و تراکتور تبریز 2 گل زده در سال 2018فولاد خوزستان 3 گل زده در سال 2021بیشترین گل خورده مرحله گروهی در یک دورهمس کرمان 13 گل خورده سال 2010، سپاهان اصفهان 13 گل خورده سال 2013تراکتور تبریز 12 گل خورده سال 2013کمترین گل خورده مرحله گروهی در یک دورهذوب آهن اصفهان 2 گل خورده سال 2016 (در 6 بازی)، پرسپولیس تهران 2 گل خورده در سال 2003 (در 3 بازی)سایپای البرز 3 گل خورده در سال 2008، ذوب آهن اصفهان 3 گل خورده در سال 2010 و 2011، استقلال تهران 3 گل خورده در سال 2012، فولاد خوزستان 3 گل خورده در سال 2014، تراکتور تبریز 3 گل خورده در سال 2016 و 2021، پرسپولیس تهران 3 گل خورده در سال 2018 (همگی در 6 بازی)بهترین تفاضل گل مرحله گروهی در یک دورهذوب آهن اصفهان، تفاضل گل 10+ در سال 2016پرسپولیس تهران، تفاضل گل 9+ در سال های 2012 و 2021، سپاهان اصفهان، تفاضل گل 9+ در سال 2011بدترین تفاضل گل مرحله گروهی در یک دورهسپاهان اصفهان، تفاضل گل 9- در سال 2016پدیده مشهد، تفاضل گل 8- در سال 2020 - تراکتور تبریز، تفاضل گل 8- در سال 2018بیشترین کلین شیت در تاریخ مرحله گروهیپرسپولیس تهران 22 کلین شیت در 56 بازیذوب آهن اصفهان 20 کلین شیت در 40 بازیسپاهان اصفهان 19 کلین شیت در 72 بازیبیشترین کلین شیت مرحله گروهی در یک دورهتراکتور تبریز 5 کلین شیت در سال 2021پرسپولیس تهران 5 کلین شیت در سال 2018ذوب آهن اصفهان 5 کلین شیت در سال 2016بهترین برد در تاریخ مرحله گروهیفولاد خوزستان 6-0 القادسیه کویت در سال 2006پرسپولیس تهران 6-1 الشباب امارات در سال 2012سپاهان اصفهان 5-0 الاتحاد سوریه در سال 2007بدترین باخت در تاریخ مرحله گروهیپرسپولیس تهران 1-5 الغرافه قطر در سال 2009سپاهان اصفهان 0-4 الاتحاد عربستان در سال های 2004 و 2016سپاهان اصفهان 1-4 الاهلی عربستان در سال 2013جدول نتایج تیم های ایرانی در تاریخ مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیارتبهنام تیمحضوربازیکلین شیتبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیازمیانگین امتیاز1سپاهان اصفهان1272193213271089018+1091.512استقلال تهران1267182723171037231+1041.553پرسپولیس تهران105622291116855827+981.754ذوب آهن اصفهان7402020119513516+711.775تراکتور تبریز6361391017374710-371.026فولاد خوزستان4249761124222+271.127پاس تهران1625101248+162.668صبای قم212243520173+151.259سایپا البرز163330734+12210مس کرمان16030313141-91.511استقلال خوزستان162231651+91.512نفت تهران16222288081.3313پدیده مشهد161015088-10.12جدول قرارگیری تیم های ایرانی در رتبه های مختلف در تاریخ مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیارتبهنام تیمحضورصعود از گروهیحذف در گروهیرتبه اولرتبه دومرتبه سومرتبه چهارم1پرسپولیس تهران107344022استقلال تهران127534413ذوب آهن اصفهان75242104سپاهان اصفهان123932525تراکتور تبریز62420046فولاد خوزستان41310127پاس تهران11010008سایپا البرز11010009صبای قم211011010مس کرمان110010011استقلال خوزستان110010012نفت تهران۱10010013پدیده مشهد1010001

آخرین اخبار باشگاه استقلال، تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و استقلال آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار تیم استقلال در حوزه news-تازه ترین های باشگاه استقلال، نشر خبر " مرحله‌ گروهی لیگ قهرمانان آسیا زیر ذره‌ بین طرفداری از منبع طرفداری. "

اخبار گوناگون

× ×