چند رسانه ای

تازه ترین های باشگاه استقلال

پرسپولیس و استقلال در بن‌بست تحریم

پرسپولیس و استقلال در حال حاضر مبالغ سنگینی از afc طلبکار هستند و هیچ راهی برای رسیدن به طلب هنگفت خود ندارند.

تازه ترین های باشگاه استقلال

تازه ترین های باشگاه استقلال

اخبار گوناگون

× ×